Volby v SKPZ a ČLS JEP

Logo SKPZV závěru roku 2014 proběhly ve Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví volby do stálých orgánů společnosti. Výsledky voleb přinesly dílčí obměnu členů tvořících Výbor společnosti a Revizní komisi. Po první schůzi Výboru zůstává předsedou MUDr. Josef Štorek, Ph.D., místopředsedou se stal MUDr. Jiří Mašek, vědeckým sekretářem je Ing. Pavel Častulík, CSc., tajemníkem/pokladníkem zůstává Mgr. Šárka Nováková a sekretářem a pátým členem Výboru zůstává rovněž MUDr. Pavel Hrdlička.
Revizní komise SKPZ má nového předsedu v podobě Ing. Tomáše Halačky, členem zůstává MUDr. Jiří Wachsmuth a trojici uzavírá Ing. Václav Fišer.

ČLS logoNa konci ledna 2015 proběhly na sjezdu delegátů volby také v ČLS JEP, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. se stal čestným předsedou, předsedou České lékařské společnosti je nově prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., statutárním místopředsedou je prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
V čele Revizní komise ČLS JEP zůstala doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Sjezd delegátů na svém lednovém zasedání rovněž odsouhlasil nové znění stanov ČLS JEP.

IMG_0843Svačina - sjezd_ČLS 2015_7ořez