Typová činnost – chřipka ptáků

MV-GŘ HZS ČR zpřístupnilo na svých internetových stránkách další typovou činnost pro společný zásah složek IZS: STĚ 11/IZS- Typová činnost složek IZS – Chřipka ptáků (Typová činnost byla předložena pro informaci na 49. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování dne 6. června 2011, katalogový soubor typové činnosti je uveden ve formátu pdf: http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx).