Technical Report – ECDC

Pro veřejné zdraví a organizace zabývající se prevencí přenosných nemocí je důvěra a dobrá pověst životně důležitá. V případě epidemického výskytu infekčních nemocí je nutné podávat důvěryhodné informace, aby uklidnily obavy veřejnosti. ECDC uveřejnilo odbornou zprávu na základě průzkumu odborné literatury z období 2005-2010, který provedl Institute for Social Matrketing z Velké Británie, který ukazuje, jak podávání informací ovlivnilo veřejnost v jednotlivých zemích např. při výskytu onemocnění SARS či při pandemii chřipky H1N1. Technical Report “A literature review of trust and reputation managament in communicable disease public health“ je dostupný dostupné na http://www.ecdc.europa.eu. Stáhnout ho můžete zde.