Skip to content

Výhody zateplování staveb minerální vatou

2 měsíce ago

402 words


Stavby v Ostravě stavby-basel.cz i kdekoli jinde v republice, určené pro obytné účely, se zpravidla vytápí na běžnou pokojovou teplotu, a tím pádem se jich také týká tepelný komfort a úniky tepla skrze zdivo. Jestliže ponecháme zdivo pokryté pouze fasádním potěrem, půjde o nezateplené budovy, odkud může unikat do okolního prostoru poměrně značné množství tepla, proto má význam vnější a někdy i vnitřní plášť zateplovat.

zateplování budov minerální vatou

K zateplování budov se nejčastěji používá fasádní stavební polystyren. O jeho vlastnostech se mezi lidmi ví poměrně mnoho, ovšem ne všude a vždy má dobrou pověst, zejména pro svůj syntetický původ. Dnes se mnozí z nás ohlížejí zejména po přírodních materiálech a cestách, jak svůj život vést co nejpřirozeněji, a vyhnout se tak laboratorním pokusům, i když mnohé nemusí vysloveně končit nezdarem.

stavba bytového domu

Jestliže se nyní zaměříme na fasádní zateplování, a chceme-li nahradit polystyren něčím jiným, konkurenceschopným, pak máme možnost sáhnout po minerální vatě. Jestliže ji správně na povrchu vnějšího pláště budovy zajistíme kotvicím systémem, pak máme k dispozici i výhodnější řešení, než polystyrenové desky. Minerální vata se vyrábí pouze z přírodního materiálu, většinou jde o rozemletý a natavený čedič nebo dolomit, s příměsí recyklovaného skla. Do vaty se nepřidávají žádné syntetické chemikálie, a tím pádem máte v rukou prodyšný a bezpečný zdroj zateplení. Minerální vatu lze pak také obkládat dřevem nebo kamenem a získat tím zajímavý vzhled budovy, což oceníte zejména v rekreačních horských oblastech.

Zateplováním budov získá dotyčná stavba i na atraktivitě a vyšší prodejní hodnotě, a samozřejmě nelze nezmínit výhodu v úsporách za energii pro vytápění, což bývá většinou v rodinných rozpočtech jednou z nejvyšších položek. Zateplování fasád má tedy v našem mírném klimatickém pásmu stále velký význam.