Skip to content

K udržení provozu bazénu je zapotřebí i správné pH bazénové vody

2 měsíce ago

406 words


Když si pořídíte na svou zahradu krásný zapuštěný bazén například oválného tvaru, a napustíte jej vodou, může to budit zdání, že jeho krásou nemůže nic otřást. Že je to zdání klamné, o tom vás přesvědčí vodní plankton, řasy a další mikroorganismy, které se ve vodě snadno rozmnoží, jestliže ji ponecháte bez povšimnutí. Dezinfekční prostředky tu zkrátka k provozu bazénu patří a neobejdete se bez nich, ať už jsou chlorové, nebo bezchlorové. Dezinfekce vody v nádrži na koupání není zapotřebí pouze u velkých přírodních rezervoárů, kde jsou vysázeny vodní rostliny, a kde je tím podporována přirozená samočistící schopnost vodních toků.

žena v bazénu

K tomu, abychom správně používali bazénovou chemii, musíme mít také optimální alkalitu, tvrdost a pH vody. Aktuální hodnoty těchto veličin vždy zjistíme pomocí speciálních testerů, a jakmile dojde k překročení daných mezí, musíme zakročit vhodným přípravkem. Zaměříme-li se nyní na hodnoty pH, ty by měly být vždy v rozmezí od 6,8 do 7,6. U vyšších čísel pH se budou špatně rozpouštět dezinfekční přípravky a navíc se ve vodě objeví zpravidla světlé mléčné zakalení. Velký problém u příliš vysokého pH je i nepříznivý dopad na naše zdraví, protože se v takové vodě chlór velmi ochotně váže na rozpuštěné minerální ionty, přičemž vázaný chlór je pro lidský organismus toxický. Vyšší hladinu pH pak také rozpoznáte typickým chlorovým zápachem.

kočka v bazénu

Příliš nízké pH zas signalizuje problém s možným poškozením bazénu, kyselejší voda urychluje oxidaci (korozi) kovových částí bazénu a má za následek i vyblednutí barev samotné laminátové nádrže.

Úprava pH, například přípravkem pH plus 1 kg Bazény Gluc tedy patří k základním činnostem, které musíte bezpodmínečně kontrolovat při nasazování bazénové chemie a mít také k dispozici vhodné testovací soupravy, abyste pH pouze neodhadovali pouhým okem a spoléhali se na přesně naměřené údaje.