Spolupráce NNO a poskytovatelů zdravotní péče

Vzhledem k pracovním jednání, která probíhají v rámci naší odborné společnosti se zástupci neziskového sektoru a poskytovateli zdravotních služeb si Vás dovolujeme upozornit na odborné informace MZ ČR vztahující se k dobrovolnictví ve zdravotnickým zařízeních. Jedná se o spolupráci v rámci běžného provozu zdravotnického zařízení, ale vzájemná spolupráce při mimořádných událostech je zpravidla nádstavbou, pro kterou lze mnohé standardy tohoto typu využít.
 
Od 1.1. 2003 je v ČR v platnosti zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Zákon má ve své gesci Ministerstvo vnitra ČR – http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx.
Za deset let své existence poskytl zákon důležitou legislativní oporu pro rozvoj dobrovolnických programů v mnoha oblastech, pro oblast zdravotnictví sehrál klíčovou úlohu. Zároveň ale v posledních několika letech vyvstala témata, která jsou předmětem diskuzí a která iniciovala proces jeho novelizace. Příprava novely zákona o dobrovolnické službě byla jedním z hlavních diskutovaných témat Evropského roku dobrovolnictví 20211 v ČR, v současné době připravuje návrh novely Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
 
V této souvislosti vydalo MZ ČR několik doporučených metodik:
 
Věstník č. 6 z roku 2009: METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO ZAVEDENÍ DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU V NEMOCNICÍCH V SOULADU S PROCESY ŘÍZENÍ RIZIK A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ
Metodický návod MZČR vychází z praktických zkušeností s dobrovolnickým programem, získaných ve velkých fakultních, krajských i menších oblastních a městských nemocnic v různých regionech ČR. Definuje minimální nutné parametry, na které je třeba se zaměřit uvnitř nemocnice, je tedy určen v první řadě pro management a zdravotnický personál nemocnic. Metodika se nezabývá tolik metodikou práce s dobrovolníky, kterou jsou vázány nestátní
neziskové organizace prostřednictvím akreditace udělované Ministerstvem vnitra ČR.
 
Věstník č. 11 z roku 2011: METODIKA EVALUACE DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
V tomto metodickém doporučení byla podrobně rozpracován způsob hodnocení dobrovolnických programů. V přílohách jsou uvedeny další konkrétní podklady a nástroje, o které se evaluační metodika opírá.
 
Definici dobrovolníka podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě najdete na stránkách MZ ČR.
 
V roce 2011 byl v rámci jednoho z projektů NPVP MZ realizován dotazníkový průzkum, zjišťující aktuální situaci v existenci dobrovolnických programů ve zdravotnických lůžkových zařízeních v ČR. Seznam zařízení, které dotazník vyplnily a přihlásily se ke zkušenosti s dobrovolnickým programem bude uveřejněn v nejbližších dnech. Seznam bude průběžně aktualizován dle ročních údajů uváděných ve statistice ÚZIS.
 
Jiné webové portály k dobrovolnickým programům:
 
Převzato z inernetových stránek MZ ČR, http://www.mzcr.cz/odbornik/, publikováno: 04.04.2013