Směrnice pro jednotný postup při vzniku MU podléhající IHR (2005)

Dne 9. ledna 2013 schválila Vláda ČR na svém zasedání dvě směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnických předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci:

– usnesení č. 14 – na palubě letadla                   
– usnesení č. 15 – ve zdravotnickém zařízení    

[download id=“36″] ze dne 9. ledna 2013
[download id=“37″] ze dne 9. ledna 2013

Vlastní směrnice naleznete na internetových stránkách MZ CR v sekci Veřejné zdraví: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/implementace-mezinarodnich-zdravotnickych-predpisu-v-cr_2498_5.html