Shromáždění členů SKPZ v Hradci

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP srdečně zve všechny své členy na Shromáždění členů SKPZ, které proběhne ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v Hradci Králové při příležitosti konání 9. ročníku celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF – zkušenosti, příprava a praxe v Hradci Králové (www.zsa.cz). Setkání proběhne od 17 hodin  po skončení odborného programu konference před společenským večerem. 

Program:
17:00 Zahájení
17:05 Interní informace pro členy SKPZ (členské příspěvky, stanovy SKPZ)
17:10 Přehled činnosti SKPZ v roce 2012
17:20 Plán akcí na rok 2013
17:30 Podněty členů SKPZ
17:40 Různé
17:50 Ukončení setkání členů SKPZ
18:00 Společenský večer konference MEKA Hradec Králové

[download id=“5″]