Průzkum EU – Civilní ochrana EU v roce 2015

Speciální eurobarometr 433 – průzkum provedený v roce 2015 – přináší informaci o pohledu Evropanů na mechanismus „Civilní ochrany EU“. V zájmu posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro civilní ochranu v celé Evropě byl v roce 2001 vytvořen mechanismus civilní ochrany EU. Zajišťuje tak dobrou koordinovanou reakci na evropské úrovni, aby se zamezilo zdvojení úsilí o pomoc a zajistilo se pokrytí skutečných potřeb postiženého regionu.

Téměř devět z deseti dotázaných souhlasí s tím, že je zapotřebí politiky EU v oblasti civilní ochrany
(88 %) vzhledem k přeshraniční povaze mnoha katastrof a podobně (87 %), že by EU měla pomoci všem zemím postiženým katastrofami.

Ke stažení: Pruzkum ebs_433_en

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkumy z let: 2015, 2012 a 2009 jsou ke stažení zde: https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/eurobarometers_cs