Pozvánka na konferenci UTB Zlín

Dovolujeme si Vás informovat konání 1. ročníku mezinárodní konference
BEZPEČNOSTNÍ A KRIZOVÝ MANAGEMENT NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 
SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT ON THE REGIONAL LEVEL
na téma: Řešení krizových stavů a situací na regionální úrovni,
kterou pořádá Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Fakultou špeciálného inžinierstva ŽU v Žilině

Místo konání: Uherské Hradiště, budova UH 2
Termín: 5. – 6. září 2012

[download id=“10″]