Metodiky MV k tvorbě krizových plánů a plánů krizové připravenosti

V letošním roce nabyla účinnosti druhá metodika upravující zpracování krizové dokumentace – po Metodice pro zpracování krizových plánů (účinnost od 1.8.2011) to je Metodika pro zpracování plánů krizové připravenosti (účinnost od 1.1.2012). Informaci o tvorbě a obsahu obou metodik přináší časopis 112 v čísle 2/2012 (ke stažení zde).

Dalším schváleným dokumentem je směrnice MV čj. MV-117572-2/PO OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Směrnice byla publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011, je závazným dokumentem pro orgány krajů a orgány obcí.