ECDC a WHO Europe pokračují ve sjednování připravenosti členských zemí

ECDC a WHO nadále pokračují ve sjednocování pandemické připravenosti členských států a současně usilují, aby připravenost zahrnovala všechna infekční rizika a tato byla posuzována souhrnně. Jedině interoperabilita pandemických plánů členských států usnadňuje koordinaci plánování a zvyšuje účinnost reakce. Jako nezbytné se proto ukazuje, aby i tyto plány připravenosti byly pravidelně aktualizovány a revidovány nejen s ohledem na nové poznatky, ale také na nově získané zkušenosti, např. po proběhlých pandemií. Je důležité také zjistit, jaký dopad mají zdravotní krize na jiné než zdravotní odvětví a následně rozvíjet plány připravenosti těchto odvětví.

Setkání zástupců členských států se uskutečnilo v listopadu 2013 v Bratislavě a jedno z doporučení pro národní úroveň zní: nezapomínat při pořádání cvičení zahrnovat do cvičení všechna důležitá odvětví, která jsou nezbytná pro reakci na pandemii a jiné události s ohrožením veřejného zdraví.

 

Joint-ECDC-Control-WHO- consultation-Pandemic-and-all-hazard-preparedness Bratislava 2013