Category Archives: Nezařazené

Volby v SKPZ a ČLS JEP

Logo SKPZV závěru roku 2014 proběhly ve Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví volby do stálých orgánů společnosti. Výsledky voleb přinesly dílčí obměnu členů tvořících Výbor společnosti a Revizní komisi. Po první schůzi Výboru zůstává předsedou MUDr. Josef Štorek, Ph.D., místopředsedou se stal MUDr. Jiří Mašek, vědeckým sekretářem je Ing. Pavel Častulík, CSc., tajemníkem/pokladníkem zůstává Mgr. Šárka Nováková a sekretářem a pátým členem Výboru zůstává rovněž MUDr. Pavel Hrdlička.
Revizní komise SKPZ má nového předsedu v podobě Ing. Tomáše Halačky, členem zůstává MUDr. Jiří Wachsmuth a trojici uzavírá Ing. Václav Fišer.

ČLS logoNa konci ledna 2015 proběhly na sjezdu delegátů volby také v ČLS JEP, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. se stal čestným předsedou, předsedou České lékařské společnosti je nově prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., statutárním místopředsedou je prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
V čele Revizní komise ČLS JEP zůstala doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Sjezd delegátů na svém lednovém zasedání rovněž odsouhlasil nové znění stanov ČLS JEP.

Chemické zbraně – konference v Uherském Hradišti – připomínka 100. výročí

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity pořádá ve dnech 27.-28. května 2015 v Uherském Hradišti vědecko-odbornou konferenci k 100. výročí použití chemických zbraní na téma HISTORIE A SOUČASNOST CHEMICKÝCH ZBRANÍ. 

flkr-color-cs po ořezu

Pozvanka_FLKR_na_konferenci_chemické zbraně 2015

 

CBRN PROTECT 2015 – pozvánka na konferenci ve Vyškově

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany Brno pořádá ve dnech 22.-23. dubna 2015 mezinárodní vědeckou konferenci CBRN PROTECT 2015 ve Vyškově. Konference je zaměřena na následující okruhy:logo-uopzhn-l

  •  Obecné problémy ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.
  • Detekce, identifikace a analýza zájmových škodlivin.
  • Individuální a kolektivní ochrana, dekontaminace, speciální technika a výzbroj.
  • Organizační opatření ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.

Další informace najdete na: http://www.unob.cz/uopzhn/Stranky/CBRN-PROTECT-2015.aspx

 

 

 

Konference ve Sloupu se blíží

Jubilejní XV. ročník konference Krizové připravenosti ve zdravotnictví, která každoročně probíhá ve Sloupu v Čechách, se kvapem blíží. Její organizátorka, Olinka Marková, Vás srdečně přivítá v důvěrně známém prostředí ve dnech 13. – 17. dubna 2015. Návratky zasílejte do 3. dubna, ať máte své místečko jisté. Těšíme se na Vás

Konference_Sloup 2015 pozvánka

DCIM100GOPRO

Sloup 7-150x150

letec-pohled Sloup v Čechách

 

 

 

Informace z činnosti European Resuscitation Council

Free Editorial and Article of the MonthERC ořez

The January FREE EDITORIAL is The different faces of ventricular fibrillation (Jo Kramer-Johansen, Theresa M. Olasveengen) The January FREE ARTICLE is The association between chest compression release velocity and outcomes from out-of-hospital  cardiac arrest (Sheldon Cheskes, Matthew R. Common, Adam P. Byers, Cathy Zhan, Annemarie Silver, Laurie J. Morrison)

The ERC Guidelines Congress: 29, 30 & 31 October in Prague – Czech Republic

NEW SCIENCE – NEW GUIDELINES Come to Resuscitation 2015 in Prague and become one of the first to learn from the authors of the 2015 Resuscitation Guidelines about the science behind the guidelines.
Put the algorithms into practice through state-of-the-art hands-on sessions. Network with the experts through tutorials, seminars and interactive sessions. Learn how to put the guidelines into practice through the new European Resuscitation Council courses.
All this plus the opportunity to show your skills through the annual European CPR competition, and share your work others through the oral and poster presentations.
Resuscitation 2015 promises to deliver an exciting update on all aspects of resuscitation science, guidelines and practice.
banner-resuscitation-2015 ořez

 

Přání do nového roku

PF 2015Přejeme všem našim příznivcům, členům a partnerům vše nejlepší do nového roku, hodně radosti, štěstí, zdraví a lásky. Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci v letošním roce a těšíme se s Vámi na viděnou v roce 2015.

Automatické volání 112 z osobních vozidel

Auta, která posádce v případě dopravní nehody sama přivolají pomoc, již nebudou patřit do říše sci-fi filmů. Europoslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele minulý týden drtivou většinou (30 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování) schválili výslednou podobu návrhu na zavedení veřejného systému tísňového volání eCall.  Systémem mají být postupně vybaveny všechny nové modely osobních automobilů po 31. březnu 2018.

Rozpočet MZ ČR na rok 2015 schválil Výbor pro zdravotnictví

Návrh rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na příští rok schválil v minulém týdnu Výbor pro zdravotnictví PSP ČR (jednání se uskutečnilo dne 12.11.2014), prezentaci s konkértními čísly najdete na webu PSP ČR: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1128&td=22&cu=13.

Navýšení peněž pro IPVZ o 25 milionů korun (od roku 2005 klesly peníze na IPVZ ze 159 milionů na 22 milionů korun v roce 2013, tj. téměř o 86 %, pozn. redakce) prosadili lidovec Ludvík Hovorka s Jaroslavem Krákorou (ČSSD). „Chaos ve vzdělávání lékařů je obrovský,“ podpořil návrh i další sociální demokrat Jiří Koskuba. Dalších deset milionů navíc by mělo podle Hovorkova návrhu jít na nové vzdělávací programy. Peníze poslanci doporučili přidat na návrh Hovorky třeba taky na prevenci HIV/AIDS, na projekty podpory zdraví a rozvoj krajských hygienických stanic (odk roku 2006 klesla částka na hygienickou službu z 2 235 milionů na 1 330 milionů korun v roce 2012, tj, o více než 40 %, pozn. redakce). Jde o částky řádově v milionech korun. Zdroj: ČTK

  • Ústavní péče na příští rok získá o 21,6 % méně oproti letošnímu roku (především se jedná o snížení provozních prostředků), o více než 11 % si naopak polepší výzkum a vývoj ve zdravotnictví.
  • Finanční prostředky na krizovou připravenost podle zákona č. 240/2000 Sb. budou pro příští rok navýšeny na celkových 10 miliónů korun, mezinárodní spolupráce obdrží 13 miliónů korun stejně jako letos.
  • Nepatrně klesnou finanční prostředky na ZZS, naopak provozní prostředky KHS budou navýšeny oproti letošnímu roku o 4,5 %.logo-poslanecka-snemovna-parlamentu-cr

 

 

Seminář na téma VNN na půdě poslaneckého výboru pro zdravotnictví

Na půdě poslanecké sněmovny se dne 11.11.2014 uskutečnil seminář na téma vysoce nebezpečné nákazy, který byl, jak jsme se dnes bohužel až z tiskové zprávy Výboru pro zdravotnictví dočetli, určen také veřejnosti. Přinášíme Vám tedy alespoň odkaz na přednášky, které na tomto semináři zazněli a samotnou tiskovou zprávu.logo-poslanecka-snemovna-parlamentu-cr

Bližší informace najdete na webu PSP: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=22

pozvánka seminář PV pro zdravotnictví
tisková zpráva

Konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2015

XIV. ročník konference se koná ve dnech 4. – 5. února 2015 v Ostravě, tradičně ve spolupráci s FBI VŠB – TU Ostrava a s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Hlavním tématem letošního ročníku konference je Ochrana obyvatelstva – Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek.
Jednání konference bude probíhat v odborných blocích se zaměřením na ochranu obyvatelstva, sebeochranu a individuální ochranu, likvidaci škod při událostech s výskytem nebezpečných látek a humanitární pomoc.

Další informace ke konferenci najdete v přiložené pozvánce, další informace najdete také na stránkách www.spbi.cz<http://www.spbi.cz>.

logo SPBIlogo VŠB Ostravalogo FBI

 

Pozvánka OOb 2015
prihlaska OOb2015
Program konference OOB 2015

Mimořádná konference ČLK ČR na téma Ebola

V hotelu Clarion se dne 21. 11. 2014 koná mimořádná konference ČLK na téma Ebola. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno organizaci Lékaři bez hranic.

Pozvání přijali:

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., hlavní hygienik České republiky:  Vysoce nebezpečné nákazy

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Infekčního oddělení Nemocnice Na Bulovce:  Vysoce nebezpečné nákazy-nová hrozba? Aktuální informace o horečce Ebola

pplk. RNDr. Michal Kroča, Ph.D., ředitel odboru biologické ochrany Těchonín, Vojenský zdravotní ústav Praha:  Aktuální kapacity a schopnosti AČR při reakci na výskyt vysoce nebezpečné nákazy

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka Kanceláře WHO v České republice:  Epidemie Eboly v západní Africe z pohledu WHO

Pavel Gruber, ředitel české pobočky Lékařů bez hranic:  Současná epidemie Eboly a Lékaři bez hranic

MUDr. Dora Jedličková, Lékaři bez hranic:  Lékaři bez hranic a 30 let boje s krvácivými horečkamiČLK

 

Přihlašovací formulář je k dispozici na: http://www.clkcr.cz/prihlaseni-na-kurz-clk-430.html?idKurzu=100104&do[Prihlasit]=1

Volby SKPZ 2014

Dovolujeme si informovat naše členy, že dnem 25.10.2014 je spuštěno hlasování korespondenční cestou do stálých orgánů SKPZ: Výbor a Revizní komise společnosti. Hlasování bude ukončeno dne 25.11.2014, vyhlášení výsledků voleb bude zveřejněno již tradičně na Shromáždění členů SKPZ v Hradci Králové dne 27.11.2014.

Na Vaše emailové adresy, které jste uvedli do svých přihlášek, jsou zaslány informace o správném postupu. Pokud jste informace neobdrželi, zasílejte email s žádostí o informace na info@skpz.cz. Pokud budete mít potíže s hlasování obracejte se na členy Volební komise, kterými jsou Vratislav Příhoda a Pavel Štyndl.Logo SKPZ

Výbor: 5 členů, z nichž si pak zvolení členové volí předsedu
Revizní komise: 3 členové, kteří si pak volí předsedu

Mandát do obou orgánů: 4 roky

 

ECDC a WHO Europe pokračují ve sjednování připravenosti členských zemí

ECDC a WHO nadále pokračují ve sjednocování pandemické připravenosti členských států a současně usilují, aby připravenost zahrnovala všechna infekční rizika a tato byla posuzována souhrnně. Jedině interoperabilita pandemických plánů členských států usnadňuje koordinaci plánování a zvyšuje účinnost reakce. Jako nezbytné se proto ukazuje, aby i tyto plány připravenosti byly pravidelně aktualizovány a revidovány nejen s ohledem na nové poznatky, ale také na nově získané zkušenosti, např. po proběhlých pandemií. Je důležité také zjistit, jaký dopad mají zdravotní krize na jiné než zdravotní odvětví a následně rozvíjet plány připravenosti těchto odvětví.

Setkání zástupců členských států se uskutečnilo v listopadu 2013 v Bratislavě a jedno z doporučení pro národní úroveň zní: nezapomínat při pořádání cvičení zahrnovat do cvičení všechna důležitá odvětví, která jsou nezbytná pro reakci na pandemii a jiné události s ohrožením veřejného zdraví.

 

Joint-ECDC-Control-WHO- consultation-Pandemic-and-all-hazard-preparedness Bratislava 2013

Praktické informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Praktické informace o táborech a koupacích vodách najdete nově zpracované formou geografických informačních systémů (GIS) na stránkách MZ ČR. K těmto „letním“ tématům je nově přidán monitoring informací o nemocnosti na ARI (akutní respirační onemocnění) a ILI (chřipce podobná onemocnění). Lehce tak zjistíte, kde pracovníci hygienických stanic nedoporučují koupání, informace o táborech ve Vašem okolí nebo o nemocnosti v daném kalendářním týdnu během chřipkové sezóny.

http://geoportal.ksrzis.cz/tabory/
http://geoportal.ksrzis.cz/koupacivody/
http://geoportal.ksrzis.cz/ari/logo-ari_banner MZ ČR

logo-tabory_banner MZ ČR

logo-vody_banner MZ ČR

Závěry konference Medicína katastrof SR 2014

Na začátku června proběhl XVII. ročník konference Medicína katastrof, ze které Vás chceme seznámit se závěry a doporučeními, které vyplynuly z proběhlých diskusí. Všem aktivním přednášejícím i hostům děkujeme za účast.

Závěry MEKA SR 2014

logo-mzsrlogo-mzcr