Category Archives: Nezařazené

Pozvánka na říjnové konference v Praze

VII. ročník konference AWHP se koná dne 7. října 2016 od 9:30 hodin v Přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2 (stanice metra i tramvají I. P. Pavlova).ČLS logo

program_awhp_2016_-_praha_07102016 – první informacesrkp

 

 

 

Mezinárodní konference WORLD CBRN & MEDICAL CONGRESS proběhne ve dnech 19. – 21. října 2016 v
Praze. Mezinárodní kongres k prohloubení spolupráce státních složek a civilního sektoru v otázkách zajištění ochrany před zbraněmi hromadného ničení (OPZHN). Více na www.future-forces-forum.org

CBRN-prague-oct2016future-folder-forum-logo-en_gb

Ebola v ČR – shrnutí

Epidemie Eboly odezněla, je tak nutné se ohlédnout a uplynulé období vyhodnotit z hlediska nových zkušeností a osvědčených opatřeních.

Zprávu o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ta informuje o činnostech a postupech realizovaných v zájmu eliminace rizika importu vysoce nakažlivé krvácivé horečky Ebola z doposud v globální historii lidstva nejrozsáhlejšího ohniska dané nákazy, které bylo aktivováno na území západní Afriky v roce 2014.

MZ-CR-zprava_o_pripravenosti_na_ebolu – zpráva MZ ČR ke stažení (zdroj: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-o-vysledcich-vyhodnoceni-pripravenosti-a-reakce-ceske-republiky-na-epidem_12592_5.html)

Podobně je nutné vyhodnotit připravenost na všech krajských úrovních. Odborná společnost za tímto účelem dál organizuje pravidelná setkání především zástupců záchranek s minimální účastí z řad hygienické služby, neboť stále je na čem pracovat – nejen z hlediska zlepšení, zdokonalení některých postupů, ale také nastavení těch dosud chybějících řešení.

Ebola-v-cr – přehled základních dat z epidemie eboly (zdroj: vlastní, SKPZ, 2016)

Svou činnost zahájila Národní centrála proti organizovanému zločinu

ViewImageV souvislosti s množícími se teroristickými útoky v Evropě Ministerstvo vnitra urychlilo koordinaci systémové ochrany měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob (např. obchodní centra, kulturní a sportovní akce, kostely). Tato místa mají jedno společné: nejsou trvale chráněná a jsou snadno dostupná. „Policie splnila můj úkol a zřídila metodickou skupinu, která bude majitelům a provozovatelům měkkých cílů poskytovat nepřetržitou podporu. Chceme být metodikem, určitým supervizorem a chceme pořadatelům jasně vzkázat, že jsme tady pro ně,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Ochrana měkkých cílů je součástí dlouhodobého boje proti terorismu. Ten je společně s  kyberkriminalitou, daňovou kriminalitou a zajišťováním výnosů z trestné činnosti hlavním tématem nově vzniklé Národní centrály proti organizovanému zločinu, která zahájila svoji činnost 1. 8. 2016.

 

MV – Metodika – Základy_ochrany_měkkých_cílů (ke stažení)
Systém_vyhlašování_stupňů_ohrožení_terorismem (ke stažení)

MV ČR Logo_CMYKPřevzato z webu MV ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/start-ncoz-a-koordinace-ochrany-mekkych-cilu.aspx

Kybernetická bezpečnost – aktuality

Kyberbezpečnost EU 20160705PHT35341_originalDnem 1. července 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 205/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Novela mění přílohu č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. a stanoví nový výčet určených významných informačních systémů. V této příloze Ministerstvo zdravotnictví určilo dva VIS: Národní zdravotnický informační systém (NZIS) a Ochrana veřejného zdraví.

Současně dne 6. července 2016 na půdě Evropského parlamentu schválili poslanci celoevropská pravidla ke kybernetické bezpečnosti. Nová směrnice o bezpečnosti sítí a informací v EU (NIS) stanoví povinnosti pro zabezpečení a hlášení o provozovatelích základních služeb v odvětvích, jako jsou energetika, doprava, zdravotnictví (pododvětví: zdravotnická zařízení včetně nemocnic a soukromých klinik; druh subjektu: poskytovatelé zdravotní péče ve smyslu čl. 3 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU), bankovnictví a zásobování pitnou vodou. Členské státy EU budou muset stanovit subjekty v těchto oblastech pomocí specifických kritérií, např. zda je tato služba rozhodující pro společnost a hospodářství a zda by incident měl významné rušivé účinky na poskytování této služby.

MZ ČR: Statistická data o zdravotnickém personálu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo komplexní data o zdravotnickém personálu, kromě počtu lékařů a dalšího zdravotnického personálu jsou k dispozici také data o vývoji mezd. Data zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který již dva roky provádí statistické zjišťování elektronickou formou.

„Ze statistik mimo jiné vyplývá, že počty úvazků a tedy i pracovníků v českém zdravotnictví se zvyšují. Celkem u nás pracují zaměstnanci na 212 720 přepočtených úvazků, což je zhruba o 3 000 více než v roce 2014. Lékařských úvazků v nemocnicích je přibližně o 400 více než v loňském roce, v ambulancích pak přibližně o 200. U sesterských úvazků nadále trvá zásadní úbytek v lůžkových zařízeních v řádu stovek. Naproti tomu ale významně roste počet sesterských úvazků v ambulantní péči, a to o více jak 650 meziročně.  Mezi kraji však existují značné rozdíly. MZ nyní tato data detailně studuje a připraví podrobné zprávy pro jednotlivé krajské úřady.“

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-poprve-predstavilo-komplexni-data-o-zdravotnickem-per_12201_1.html (prezentace účastníků tiskové konference MZ ČR)

2016-06-23_Mzdy_a_platy_-_Bartůňková
logo-mzcr

Medicína katastrof SR, 2016

Připomínáme blížící se konferenci Medicína katastrof 2016, jejíž letošní ročník proběhne ve dnech 14. až 6. června na Slovensku. Jedním z témat bude stále aktuální migrace, ale také dopravní nehody nebo CBRN hrozby, třetí den je věnovaný ukázce cvičení složek IZS a zdravotnictví v zařízení pro migranty.

XIX.roč._MEKA_2016-SR – pozvánka
Odborný_program_XIX.roč._MEKA

priloha1 – registrační a ubytovací formulář

 

logo-mzsr

logo-mzcr

 

 

 

Informace pro migranty o pravidlech poskytování zdravotních služeb v ČR

Migrační vlna se stala tématem celého letošního roku, proto jsme se rozhodli aktualizovat tento původní článek o zdravotní péči migrantů v ČR a doplnit jej o další zajímavé odkazy.

Převzato z webu MZ ČR (11.4.2016):logo-mzcr

Ministerstvo zdravotnictví představilo dvojjazyčné komunikační pacientské karty, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a jejich zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.

Karty jsou dostupné na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/komunikacni-karty-pro-pacienty-cizince-a-zdravotniky_11725_1.html

Sloup pokračuje aneb konference Zdravotnictví a týden IZS

Logo SKPZZZS LK logoKonference pod organizací naší dlouholeté kolegyně Olgy Markové z nemocnice v České Lípě pokračuje v tradičním termínu i místě. Přijměte naše pozvání na konferenci s názvem „Zdravotnictví a týden IZS“ a přijeďte do Sloupu v Čechách ve dnech 11. až 15. dubna t.r.

Konferenci pro krizové manažery a nejen pro ně pořádá Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a Společností krizové připravenosti zdravotnictví ČSL JEP.

NEMLIB logo-bigPřihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: kucerova@zzslk.cz nejpozději do 31.3.2016.

DCIM100GOPRO
Těšíme se na Vás!

Ke stažení:
Zdravotnictví a IZS konference – pozvánka s programem
prihlaska_sloup2016

 

Crisis management – Bezpečnost regionů

Doporučujeme účast na 9. mezinárodní vědecké konferenci „Bezpečnost regionů“, která se koná 21. a 22. června 2016 v Brně.

Záštitu nad konferencí převzali: hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal HAŠEK, náměstek generálního ředitele HZS ČR brigádní generál Ing. Miloš SVOBODA, rektor Vysoké školy Karla Engliše, a.s. doc. JUDr. Zdeňka KOUDELKY, Ph.D.
Pořadatelé konference jsou:  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Generální ředitelství HZS ČR a Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (VŠKE).

Informace o konferenci jsou v přiložené pozvánce. 1 Pozvánka 2016 Brno CZ

Jihomoravský kraj VŠEK
HZS ČR znak

 

 

Konference Hazmat Protect se uskuteční v listopadu 2016

ZSUJCHBOveme Vás na odbornou konferenci Hazmat Protect, která se koná ve dnech 9. – 11. 11. 2016 na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné. Letošní ročník nese podtitul: „Pokroky a perspektivy v ochraně osob před účinky CBRN látek”.

Konference je zaměřená na pokroky v oblasti ochrany proti nebezpečným chemickým, biologickým a radioaktivním (CBRN) látkám, vývoj nových materiálů a osobních ochranných prostředků a nové poznatky v oblasti detekcí a identifikací CBRN látek. Je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti o novinky ve výzkumu a vývoji v oblasti ochrany proti CBRN látkám.

Pozvanka_HAZMAT_2016_CZ HZS ČR znak

V měsíci dubnu a květnu můžete přihlásit své příspěvky do programu konference.
Bližší informace a registrace je na stránkách: hazmat-protect.sujchbo.cz

 

Změna zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Poslanecká sněmovna dne 9. 3. 2016 ve třetím čtení schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

Plné znění návrhu novely zákona naleznete zde http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=614&CT1=0

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/poslanecka-snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-_11550_1.html

 

Purkyňův nadační fond

Dovolte nám představit Purkyňův nadační fond, který byl založen v roce 2003 Českou lékařskou společností J. E. Purkyně s cílem dále rozšířit aktivity společnosti. Cílem je podpora mladých lékařek a lékařů do 35 let, zejména na poli publikační činnosti.

To je také důvod, proč byl vyhlášen první projekt tohoto fondu – Cena o publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015.

Podmínky najdete na: http://www.purkynuvfond.cz/podporujeme/publikacni-cinnost/projekty/oceneni-publikace-v-casopise-s-nejvyssim-impakt-faktorem-za-rok-2015/

Spuštění webových stránek

Kongres bezpečí, kvalita a krizová připravenost ve zdravotnickém lůžkovém zařízení

logo nemocnice Česká LípaDovolujeme si Vás pozvat na I. kongres Nemocnice Česká Lípa, který pořádá ve dnech 18.-20. dubna 2016 ve Starých Splavech v hotelu Bezděz. Těšíme se na setkání s Vámi

program a pozvánka
Přihláška na kongres

 

 

Vláda schválila systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem

Vláda v souvislosti se současnou bezpečnostní situací v Evropě přistoupila k vytvoření systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem, který se osvědčil v dalších zemích, a v pondělí 25. ledna 2016 schválila materiál Ministerstva vnitra definující čtyři stupně ohrožení to včetně systému jejich vyhlašování.

Obecná charakteristika čtyř stupňů ohrožení:

  • Stupeň 0 – ideální stav, nemá grafické znázornění a není samostatně vyhlašován,1stupen vystraha pro terorismus
  • Stupeň 1 – je třeba zvýšené bdělosti,
  • Stupeň 2 – blíže neurčené riziko směrující vůči ČR,
  • Stupeň 3 – vysoká míra jistoty, že se něco stane.

Konference v lednu 2016

1. Adaptace na změnu klimatu

„Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností“ pořádá konferenci „Tvoříme klima pro budoucnost: Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni“. Konference se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje ve dnech 26. a 27. ledna 2016. Více na http://adaptace.ci2.co.cz/cs/konference

Ke stažení: SOTPR-Konference_pozvanka-20152611

V této souvislosti doporučujeme stránky http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest nebo také http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/

ebv-300x1422. Bezpečnostní forum Zlínského kraje

Odpovědnost za bezpečnost kritické infrastruktury mají v jednotlivých krajích  krajské úřady a v hlavním městě Praha magistrát hl. m. Prahy. Cílem konference je diskutovat o aktuálních bezpečnostních hrozbách, zejména v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie, který by měl za následek selháním všech ostatních infrastrukturních sítí s důsledkem ohrožení života, zdraví a majetku občanů. Konference se budou věnovat analýze aktuálních bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich řešení dle aktuálních potřeb v jednotlivých krajích. Jejich závěry budou vyhodnoceny a budou využity se k tvorbě (úpravě) bezpečnostních koncepcí v jednotlivých krajích ve všech jejich aspektech. Konference proběhne dne 27. ledna 2016 ve Zlíně, účast není zpoplatněna. Více na http://bezpecnostniforum2015.cz/