Category Archives: Nezařazené

Bepečnostní strategie ČR 2011

Vláda schválila dne 11. září 2011 novou bezpečnostní strategii. V materiálu je vytipováno devět bezpečnostních hrozeb mezi nimiž stále figuruje terorismus a šíření zbraní hromadného ničení, ale také stále aktuální regionální konflikty, důsledky migrace, ohrožení kritické infrastruktruy s přerušením dodávek strategických surovin a kybernetické útoky; dále organizovaný zločin a korupce, který v dnešní době získává širší rozměr a překračuje hranice států, dochází také k propojování korupce do struktur organizovaného zločinu s teroristickými sítěmi. V neposlední řadě jsou uvedeny mezi bezpečnostními hrozbami i mimořádné události, které mohou mít, kromě ohrožení bezpečnosti, životů a zdraví obyvatel a jejich majektu, také dopad na ekonomiku země a její zásobování. Zmíněny jsou infekční nemoci s pandemickým potenciálem, které kladou větší nároky na ochranu večejného zdraví a zajištění poskytování zdravotní péče.

Smuteční oznámení – Jaroslav Hora a Eva Kvasnicová

Dovolujeme si všem členům SKPZ oznámit smutnou zprávu, že dne 25. června 2011 zemřel náhle Ing. Jaroslav Hora, jeden ze základajících členů naší Společnosti a krizový manažer FN Na Bulovce. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek dne 1. července 2011 ve Strašnicích ve 12 h.

Vzpomínková fotogalerie:

Současně nás dne 17. srpna 2011 náhle opustila Eva Kvasnicová, členka naší Společnosti, hlavní sestra Vojenské nemocnice Brno a členka prezidia ČAS. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek dne 26. srpna 2011 v Brně ve 11:30 h.  Oběma děkujeme za jejich pomoc a podporu.