Bilanční tisková konference HZS ČR ke Koncepci OOb

Dne 29. ledna 2014 se v prostorách Gererálního ředitelství HZS ČR v Praze konala tisková konference. Tématem byly statistické údaje o zásazích jednotek požární ochrany a požárech za rok 2013, výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru, personální stavy HZS ČR a ekonomická situace. Představena byla také Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

HZS ČR znak 

http://www.hzscr.cz/clanek/bilancni-tiskova-konference-pozvanka-pro-novinare.aspx

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/hasici-maji-novou-koncepci-ochrany-obyvatel-lide-by-meli-byt-aktivnejsi–1309027