Skip to content

Co dělat, když se vaše podnikání rozrůstá

1 rokem ago

535 words


Možná, že jste své podnikání zaÄínali velmi skromnÄ›, takže jste pro případné kopírování používali kopy centra a stále se vám to vyplácelo. Pokud se vÅ¡ak vaÅ¡e podnikání rozrůstá, je na Äase uvažovat, zda se vám pro množení vaÅ¡ich dokumentů a tisk nejrůznÄ›jších materiálů tato zabÄ›hnutá praxe stále jeÅ¡tÄ› vyplatí. Pokud jste se ve svém uvažování dostali již tak daleko, že jste se rozhodli pro koupi vlastní tiskárny, je urÄitÄ› tÅ™eba pomýšlet i nad náplnÄ›mi – tonery – do této tiskárny, abyste je mÄ›ly v zásobÄ› jeÅ¡tÄ› dříve, než vám tiskárna oznámí, že je potÅ™eba toner vymÄ›nit.

Investice do vlastní kopírky i tonerů se vám zákonitě vrátí

Investice do kopírky dnes v žádném případÄ› není vysoká a urÄitÄ› se vám vyplatí. Náklady na její pořízení se vám již zanedlouho vrátí v podobÄ› uÅ¡etÅ™ených penÄ›z, které byste jinak museli vynaložit v kopycentrech. A nejedná se pouze o úsporu finanÄní, ale samozÅ™ejmÄ› i Äasovou. Mít kopírku po ruce je prostÄ› paráda. Budete-li navíc náplnÄ› do kopírky, tedy tonery, kupovat prostÅ™ednictvím naÅ¡eho internetového obchodu, uÅ¡etříte jednak na poÅ™izovacích nákladech tÄ›chto tonerů, jednak i na dopravÄ›. Jak této úspory dosáhnete, to se doÄtete na naÅ¡em webu.