Koncepce zahraniční politiky

Dne 13. 7. 2015 schválila Vláda ČR novou Koncepci zahraniční politiky. Její úplné znění Vám přinášíme, dokument zůstane přístupný také v sekci Odkazy/Materiály, kde jej snadno kdykoli najdete.

Na stránkách Vlády (http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-koncepci-zahranicni-politiky-cr-132757/) si můžete přečíst její stručný popis a na stránkách MZV si můžete stáhnout (http://www.mzv.cz/file/1560040/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf) celé 16tistránkové znění Koncepce.

Cíle zahraniční politiky rozpracovává ministerstvo každoročně do tématických a teritoriálních priorit. Provádění koncepce zajišťují některé další vládní koncepce a strategie, zejména Koncepce politiky ČR v EU, Bezpečnostní strategie ČR a další.

logo mzv_cz

 

Koncepce_zahranicni_politiky_CR 2015

 

Medicína katastrof 2015, Rožnov pod Radhoštěm

Srdečně Vás zveme na největší odbornou akci pořádanou SKPZ v letošním roce. Podrobnější informace najdete na stránkách konference MEKA 2015 – www.medicinakatastrof.cz. Těšíme se na Vás a účastníkům připomínáme dobrou náladu, dotazy, postřehy a taky si sebou vezměte plavky!Pozvánka MEKA 2015 II

Jihlava 2015

Dne 19. května 2015 jsme v Jihlavě uspořádali workshop pro ZZS – Řešení VNN v ČR – zkušenosti a praxe. Workshop byl velmi úspěšný, účastnila se jej polovina záchranek a 40 účastníků.

Workshop zdravotnických složek na téma VNN pozvánka s programem

 

Květnové semináře Poslanecké sněmovny (Výbor pro zdravotnictví)

Z květnových seminářů Výboru pro zdravotnictví si Vás dovolujeme upozornit na seminář Nelékařské zdravotnické profese, který se uskuteční dne 4. května 2015.

logo-poslanecka-snemovna-parlamentu-crsn041 Nelékařské zdravotnické profese

Další témata seminářů najdete na stránkách Poslanecké sněmovny/Výbor pro zdravotnictví.

 

Seznam impaktovaných a recenzovaných časopisů v ČR

Přehled recenzovaných časopisů v České republice je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz). V současné době obsahuje seznam přes 550 titulů.
Seznam_recenzovanych casopisu_rok_2015 (pdf)

V databázi Journal Citation Report  (JCR), která je rozdělena na část pro přírodní a technické obory (JCR Science Edition) a pro společenskovědní obory (JCR Social Science Edition). V JCR Science Edition za rok 2012 je uvedeno 34 titulů vydávaných v České republice. V JCR Social Science Edition je to pak 10 titulů.

Zdroj: http://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/recenzovane-casopisylogo NK ČR

Konference „SECURITY TRENDS“

Tradiční mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET proběhne ve dnech 19.-21. května 2015 na brněnském výstavišti BVV. V rámci tohoto veletrhu můžete dne 19.5.2015 navštívit také konferenci „SECURITY TRENDS“, příp. v dalším dni veletrhu doporučujeme účast na semináři ke kybernetické bezpečnosti.

interprotec_logoPYROS_logoIDET_logo_uni

afcea-zaklady-kyberneticke-bezpecnosti-pro-vedouci-pracovniky (dne 20.5.2015)

program-idet-security-trends (dne 19.5.2015)

Více o doprovodném programu veletrhu IDET najdete na: http://www.bvv.cz/idet/idet-2015/doprovodny-program/

Součástí je také mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS, mezinárodní  veletrh bezpečnostní techniky a služeb  ISET a 12. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

 BVV logo

Dopravní úrazy, Brno – pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na III. národní kongres „Dopravní úrazy Brno 2015“, který se koná dne 4. června 2015 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně. Pořadatelem kongresu je Nejvyšší státní zastupitelství. Hlavními tématy jsouPráce policie na místě nehody při zajišťování důkazního materiálu, Následky dopravních nehod a Znalecké posudky z oboru dopravy“. Detailní informace a on line registrace najdete na www.symma.cz/dopravniurazy.

Dopravní úrazy 2015_pozvanka

 

Zahraniční akce: Biodefense World Summit

leták BPM-final-thumbnailDovolujeme si Vás pozvat na světový summit, který se koná ve dnech 22. – 26. června 2015.Více informací včetně registrace najdete na: http://biodefenseworldsummit.com/
Biodefence track-links_02 Biodefence track-links_01
Biodefence BTR-track-icon

Dubnové semináře Poslanecké sněmovny

Pro zájemce, kteří se neúčastní v příštím týdnu konference ve Sloupu přikládáme pozvánku na několik seminářů pořádaných výborem pro zdravotnictví na půdě Poslanecké sněmovny.

sn038 Problematika očkování dne 14.4.2015 (kulatý stůl navazuje na předchozí březnový seminář)
Zde najdete prezentace ze semináře Problematika očkování: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=38

 
sn036 Budoucnost českého zdravotnictví dne 15.4.2015
Zde najdete prezentace ze semináře Budoucnost českého zdravotnictví: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=36
Přednášku MUDr. Doležala Vám vzhledem k jejímu významu předkládáme přímo zde: MUDr.Dolezal_koncepce českého zdravotnictví

 
sn039 Následná intenzivní péče dne 17.4.2015

Přehled seminářů najdete na: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3205&kk=6

logo-poslanecka-snemovna-parlamentu-cr

Aktualizováno dne 17.4.2015

Urgentní příjmy

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ve Věstníku MZ č. 4 popis funkce a nezbytné vybavení urgentních příjmů. Jedná se o činnost specializovaného pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života.

Zřízení urgentního příjmu nebo příjmového místa pro převzetí pacientů z přednemocniční péče se vztahuje na všechny poskytovatele akutní lůžkové péče. Plynulé předávání pacientů z přednemocniční neodkladné péče do neodkladné a akutní lůžkové péče je rozhodující pro úspěšné fungování celého zdravotního systému. logo-mzcr

Ke stažení zde: ZDRAVOTNICTVI_04-15 urgentní příjem

Program konference krizové připravenosti ve zdravotnictví

Přinášíme program konference krizové připravenosti ve zdravotnictví, která se uskuteční v půlce dubna a věříme, že si z široké nabídky témat lehce vyberete – činnost urgentního příjmu, VNN, bomba a jiná bezpečnostní rizika ve zdravotnickém zařízení, krizové plány kraj a další. A navíc nezapomeňte – jedná se o XV. ročník, u kterého nemůžete chybět!

program konference Sloup 2015

Jmenná evidence cestujících – nové opatření Evropy v boji proti terorismu?

20150219PHT25114_portrait_175_225Jak zajistit větší bezpečnost Evropy? Většina teroristických aktivit je nadnárodní povahy a zahrnuje mezinárodní cestovní ruch, což vyžaduje, aby donucovací orgány mezi sebou více spolupracovaly. Specialisté a členské země Unie požadují vytvoření celounijní jmenné evidence cestujících (PNR). Jde o opatření, které vyžaduje systematičtější sběr, využití a uchovávání údajů o cestujících u letů startujících nebo přistávajících v EU (včetně letů s přestupem a tranzitních letů). Někteří poslanci ale mají obavy, že dojde k ohrožení práva na soukromí a ochranu údajů.
Jméno, adresa, telefonní číslo a údaje o kreditní kartě, datum a plán cesty, údaje z letenky včetně čísla sedadla, informace o zavazadlech a platbách … všechny tyto údaje o cestujících v letecké dopravě z a do EU by se podle návrhu směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR) měly sbírat a uchovávat. Opatření, které se napoprvé v roce 2013 dočkalo odmítnutí kvůli obavám z dopadů na ochranu údajů, je nyní opět na pořadu jednání Evropského parlamentu. Ve svém usnesení z 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních se poslanci zavázali „usilovat o dokončení směrnice EU o jmenné evidenci cestujících do konce tohoto roku.“ Revidovaný návrh parlamentní zprávy by měl být Výborem pro občanské svobody, spravedlnosti a vnitřní věci předložen koncem února t.r.

Nová bezpečnostní strategie ČR

státní znak ČRVláda ČR dne 4.2.2015 schválila Bezpečnostní strategii ČR, která slouží jako základní dokument bezpečnostní politiky ČR a navazují  na ni další strategie a koncepce. „Bezpečnost ČR je založena na prinicipu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví, svobody, lidské důstojnosti a majetku. Ačkoli je za zajišťování bezpečnosti primárně odpovědná vláda, pro snižování rizik naplnění hrozeb je žádoucí aktivní spolupráce občanů ČR, právnických a fyzických osob a orgánů veřejné správy.“ (str. 6 Bezpečnostní strategie ČR 2015)
Řada východisek a hrozeb uvedených v Bezpečnostní strategii ČR 2011 zůstává v platnosti. Zvyšující se závažnost nevojenských hrozeb (přerušení dodávek strategických surovin, negativní aspekty mezinárodní migrace, kybernetické útoky nebo závažná hospodářská a finanční kriminalita) překračují hranice a omezují schopnost ČR reagovat samostatně. V souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací v oblastech bezprostředně sousedících s členskými státy NATO a EU kladou také rostoucí nároky na schopnost Evropy samostatně reagovat. Narůstajícím bezpečnostním rizikem v Evropě fenomén tzv. zahraničních bojovníků.
V aktualizované verzi byla doplněna „rizika plynoucí ze stárnutí populace ve vyspělých zemích“, ale zcela vypadl původní odkaz na regiony s vysokým a rychlým nárůstem populace, mezi které patří i severní Afrika, kde je mladá sociálně nezajištěná vrstva obyvatel náchylná k radikalizaci, konfliktům a masové nekontrolovatelné migraci. Zmíněny jsou také dopady klimatických změn na zdraví obyvatelstva a životní prostředí, které lze jen obtížně předvídat.
A jaké jsou nové hrozby?

Evropský parlament o protiteroristických opatřeních

evropský parlament logo CZNěkolik teroristických útoků na evropské půdě od 11. září 2001 (včetně nedávných tragických událostí v Paříži) zásadním způsobem ovlivnilo pocit bezpečnosti mezi občany EU a osobami trvale pobývajícími v EU. Evropa čelí soustavné teroristické hrozbě, jejíž podoba se mění a která se za poslední desetiletí zhmotnila v několika jejich členských státech.
Přinášíme Vám reakci  Evropského parlamentu a informace z jeho aktuálního dění…

Bezpečnější zdravotnictví v Evropě – zpráva EP

evropský parlament logo CZVýbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijal dne 4. 2. 2015 návrh zprávy o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě, jehož cílem je zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci. Bezpečnost pacienta neboli právo pacienta neutrpět škody nebo případné škody jako důsledek terapeutické péče, by měla být zásadní pro kvalitu zdravotnických systémů.

Důvody návrhu:
– 8 až 12 % pacientů (3 miliony osob) přijímaných do nemocnic v EU je při zdravotní péči postiženo nežádoucími příhodami, přičemž až k polovině z nich by nemuselo dojít,
– výdaje na péči spojenou s nežádoucími příhodami stojí zdravotnické systémy EU přibližně 2,7 miliard EUR ročně a představují 1.1 % všech hospitalizací v EU,
– infekce spojená se zdravotní péčí postihne v EU přibližně 4,1 milionů pacientů, přestože 20 – 30 % by podle odhadů bylo možno předejít pomocí intenzívních hygienických a kontrolních programů,
– v EU zemře každoročně odhadem 25 000 lidí na infekce způsobené rezistentními bakteriemi,
– rezistence bakterií vůči antibiotikům dosahuje v některých členských státech až 25 % nebo více,
– rezistence vůči antibiotikům se šíří rychleji než jak postupuje zavádění nových antibiotik do klinické praxe.