Skip to content

Hry pro nás

1 rokem ago

785 words


Co pro vás znamenají hry? HlavnÄ› tedy myslím pro malé dÄ›ti. Protože podle mého názoru by se hlavnÄ› mÄ›ly malé dÄ›ti zabavit, protože malé dÄ›ti to také hodnÄ› rozvíjí právÄ› hrou. Opravdu si nedokáži pÅ™edstavit, že kdybych mÄ›la malé dÄ›ti a vůbec bych jim nedovolila si hrát různé hry a nebo se nÄ›jak zabavit. Myslím si že, pokud lidé hrají hry, tak potom také mají lepší náladu a jsou více pohodoví a také empatiÄtí. Protože jsem jednou Äetla takový průzkum, že kdyby lidé vůbec nemÄ›li žádnou možnost se zabavit a nebo hrát hry, tak by prý potom byli mrzutÄ›jší a dokonce také agresivnÄ›jší. Tady jde alespoň z psychologického hlediska vidÄ›t, jak hry a zábava je pro ÄlovÄ›ka velice důležitá.

Poker je také super.

Když se o tomhle nÄ›komu zmíním, jestli si hrají a nebo se nÄ›jak baví, tak mi dospÄ›lí vÄ›tÅ¡inou Å™eknou, že hry jsou jenom pro malé dÄ›ti. Jenomže tohle není pravda. Když se zeptáte kteréhokoliv lékaÅ™e nebo psychologa Äi psychiatra, tak vám samozÅ™ejmÄ› doporuÄí, aby i dospÄ›lí lidé hráli různé hry a aby se bavili a také, aby se u toho nasmáli. VÅ¡ichni také víme, jsme si jistí tím, že smích léÄí. Já tohle mohu potvrdit sama za sebe, protože když jsem tÅ™eba smutná a pÅ™ijde ke mnÄ› kamarádka, která mÄ› vždycky dokáže opravdu nažhavit a rozesmát, tak opravdu musím uznat, že je mi potom o mnoho lépe.

Hry mě baví.

VÅ¡echen strach a nedůvÄ›ra mizí a já jsem potom více Å¡Å¥astná. Potom s kamarádkou také hrajeme tÅ™eba ÄlovÄ›Äe nezlob se a nebo hru prší. Znáte hru prší? Je to opravdu perfektní hra, která jde hrát i s malými dÄ›tmi, protože tato hra je velice jednoduchá. ObÄas si také zahraji s lidmi poker, který je můj oblíbený. Poker hraji posledních sedm let. Musím uznat, že jsem v tom docela dobrá. Hrála jsem dokonce také závodnÄ› jenom za naÅ¡e mÄ›sto. SkonÄila jsem druhá, kde nás bylo tÅ™icet lidí. Takže to pro mÄ› byl opravdu veliký úspÄ›ch a hru poker Å™adím mezi mé oblíbené a také velice rekreaÄní hry.