Závěry konference Medicína katastrof SR 2014

Na začátku června proběhl XVII. ročník konference Medicína katastrof, ze které Vás chceme seznámit se závěry a doporučeními, které vyplynuly z proběhlých diskusí. Všem aktivním přednášejícím i hostům děkujeme za účast.

Závěry MEKA SR 2014

logo-mzsrlogo-mzcr 

Legislativní novinky

paragraf

Dne 18.6.2014 prošel ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou návrh zákona o kybernetické bezpečnosti.

Tento zákon ukládá povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti těmto orgánům a osobám:
a) poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací1), pokud není orgánem nebo osobou podle písmene b),
b) orgán nebo osoba zajišťující významnou síť, pokud nejsou správcem komunikačního systému podle písmene d),
c) správce informačního systému kritické informační infrastruktury,
d) správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury a
e) správce významného informačního systému.

Solidarita členských zemí – společné nákupy ve zdravotnictví nejen v době pandemie

V pátek 20. června 2014 se v Lucemburku v rámci jednání Rady ministrů zdravotnictví členských zemí Evropské unie uskutečnil slavnostní podpis Dohody o společném zadávacím řízení na lékařská protiopatření, tedy zdravotnické prostředky a léčivé přípravky. Za Českou republiku tuto smlouvu v zastoupení ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka podepíše jeho náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Prvotním impulsem přitom bylo vyhodnocení chřipkové pandemie z let 2009/2010, kdy za slabá místa boje s pandemií v EU byla označena efektivnost a hospodárnost zacházení s pandemickou vakcínou. Vyhodnocení také poukázalo na nutnost větší solidarity mezi členskými státy EU. Původní záměr společného nákupu pandemických vakcín byl také proto později rozšířen  na společné pořizování veškerých lékařských protiopatření.

Převzato z webu MZ ČR (20.6.2014), kde najdete více informací: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-nemecekpodpis-dohody-o-spolecnem-nakupu-pandemickych-vakcin-prinese-ne_9238_1.html  

nebo: http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement/ev_20140620_en.htm

Brusel – „Přeshraniční zdravotní péče v Evropě“

Dovolujeme si Vám zprostředkovat další odbornou akci v zahraničí – tentokrát v Bruselu dne 18. června 2014 s názvem „Cross-Border Healthcare in Europe  Improving Co-operation to Deliver a Patient-Centred System„.

Abstract and Programme
Registration
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=EF18-PPE2

Další seminář cyklu PREVENCE KATASTROF – Ochrana obyvatel a životního prostředí 2014

Dovolujeme si Vás upozornit na další seminář z cyklu PREVENCE KATASTROF – OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014, tentokrát s názvem Zdravotní dopady krizových situací na obyvatelstvo a životní prostředí ČR, který se koná dne 15.5.2014 v Praze. Věříme, že Vás toto téma zaujme.

Pozvanka_ZdravotniDopady_15_5_2014
Prihlaska_ZdravotniDopadyKrizovychSituaci
logo Praha 9ČNV ONK logoČSPŽP logo

Informace ze semináře Zkvalitnění vzdělávání a výzkumu v oblasti OOb

Dne 27. března t.r. uspořádala Fakulta krizového řízení a logistiky UTB Zlín v Uherském Hradišti seminář zaměřený na systém vzdělávání v ochraně obyvatelstva. Příspěvky si můžete stáhnout na: http://www.krizrizflkr-utb.cz/index.php/archiv-akci-0/27-brezen-2014

Za SKPZ najdete shrnutí tohoto semináře v našem časopise, níže přikládáme článek Mgr. Z. Koukolíka z redakce časopisu 112.
seminář Vzdělávání UH březen 2014 (Zdroj: časopis 112, str. 24-25)

FLKŘ logo

footer2

 

 

Pozvánka na konferenci v Brně – STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM

Mezinárodní vědecká konference  STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM se koná v Brně ve dnech 12. – 13. 6. 2014. Více informací je
v přiložené pozvánce a na www.vske.cz
(www.expohouse.cz).VSKE-logo

 

Pozvanka Brno
Závazná přihláška 2014

Pozvánka Katedry krizového managementu SR

Dovolujeme si Vás informovat o konání konference v Žilině: RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ 2014 v květnu 2014.

Bližší informace najdete na: http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/aktualna-konferencia

logo KKM 

 

Nové vydání knihy „Medicína katastrof a hromadných neštěstí“

Na trh bylo uvedeno zcela nové přepracované a doplněné vydání mimořádně čtenářsky úspěšné publikace, která vyšla v roce 2000 pod názvem „Medicína katastrof a hromadných neštěstí“.
Za uplynulých více než 13 let došlo k významnému vývoji jak v oblasti organizace a spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, tak v oblasti technických zařízení. Jsou k dispozici i četné nové zkušenosti při likvidování katastrof a hromadných neštěstí nejen v zahraničí, ale i tuzemsku. To vše vedlo k tomu, že autorský kolektiv pod vedením MUDr. Jiřího Štětiny od základu publikaci přepracoval a aktualizoval. Autorský kolektiv čítá více než 30 předních odborníků.
Kniha je určena všem složkám integrovaného záchranného systému – pracovníkům krizového managementu, členům záchranných týmů a zejména zdravotníkům-záchranářům – a v neposlední řadě i klinickým pracovníkům a dalším pracovníkům tohoto systému.
Dvojbarevná publikace je bohatě doložena obrazovými přílohami – v knize je 60 tabulek, 50 černobílých schémat, grafů, obrázků a v barevné příloze více než 40 dalších barevných ilustrací. Knihu recenzovali prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA; MUDr. Ilja Deyl.

Převzato z www.grada.cz. Grada

Název: Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém 
             při hromadných neštěstích a katastrofách
Autor: Štětina Jiří a kolektiv
Formát / stran: 17×24 cm, 592 stran
Datum vydání: 17.03.2014 
ISBN: 978-80-247-4578-7

 

MEKA SR 2014 – změna termínu!

Přinášíme prvotní informaci a přihlášku k připravovanému XVII. ročníku konference Medicína katastrof, která se ukusteční ve dnech 4. – 6. 6. 2014 v Demänovskej Doline, SR.  
Zájemce o aktivní účast žádáme, aby informovali Výbor SKPZ na emailu info@skpz.cz o tématu příspěvku, který budou přihlašovat na konferenci. I letos Vám budeme rádi nápomocni při zajišťování Vaší účasti na slovenském ročníku konference.

Program konference bude uzavřen dne 31.3.2014.

MEKA-SR-2014 pozvánka (aktualizováno dne 19.3.2014)
Registračný a ubytovací formular MEKA SR

 logo-mzsrhttp://www.health.gov.sk/Clanok?XVII-MEKA-2014

Konference Sloup

Dovolujeme si Vás upozornit na další ročník tradiční konference krizových pracovníků ve zdravotnictví, která se koná v polovině dubně ve Sloupu v Čechách. Kontaktní osobou je Olinka Marková.

Konference_Sloup 2014 pozvánka
Navratka Sloup 2014
Pokyny Sloup 2014
Program_Sloup 2014

Pozvánka na seminář KBM

Dovolujeme si Vám zprostředkovat pozvání na seminář „PŘÍMÁ REAKCE NA BARIKÁDOVÉ SITUACE“  v rámci mezinárodní Konference Bezpečnostního Managementu, který se uskuteční dne 25.4.2013 v Praze. Jedná se o vzdělávácí kurz, který je určen řídícím složkám působících v objektech, kde může dojít k barikádové situaci: obchodní centra, administrativní budovy, objekty kritické infrastruktury, školy, objekty náboženského či symbolického významu aj.

KBM_SEMINÁŘ 2014
http://www.kbm2014.cz/

Zajímavosti: inteligentní oblečení nejen pro záchranáře

Vědci z textilní fakulty Technické univerzity v Liberci přichází s novými nápady v oblasti inteligentního oblečení. Informace přináší řada serverů a dnešní pořad Víkend (TV Nova).

http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx 

starší články: http://technet.idnes.cz/chytre-bundy-zmeri-tlak-zjisti-tep-a-jeste-posviti-fwh-/sw_internet.aspx?c=A071019_163428_tec_denik_vse (19. října 2007 16:34, aktualizováno 22. října 12:30)

http://technet.idnes.cz/chytre-obleceni-vam-dobije-mobil-nebo-zazari-diky-optickym-vlaknum-1d4-/tec_technika.aspx?c=A071227_090623_tec_technika_vse (27. prosince 2007 9:06)

Nové STČ IZS

Generální ředitelství HZS ČR zveřejnilo na svých stránkách nové typové činnosti IZS – „metro“ pod číslem 13 a „aktivního střeHZS ČR znaklce“ pod číslem 14. Dokumenty si mohou zájemci stáhnout na webu:
http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx 

 

Bilanční tisková konference HZS ČR ke Koncepci OOb

Dne 29. ledna 2014 se v prostorách Gererálního ředitelství HZS ČR v Praze konala tisková konference. Tématem byly statistické údaje o zásazích jednotek požární ochrany a požárech za rok 2013, výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru, personální stavy HZS ČR a ekonomická situace. Představena byla také Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

HZS ČR znak 

http://www.hzscr.cz/clanek/bilancni-tiskova-konference-pozvanka-pro-novinare.aspx

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/hasici-maji-novou-koncepci-ochrany-obyvatel-lide-by-meli-byt-aktivnejsi–1309027