Skip to content

Kdo za vás zbourá starou stodolu

8 měsíců ago

406 words


Zdědit zemědělskou usedlost je velkou výzvou zejména pro milovníky přírody a zdravé výživy. Vypěstovat vlastními silami brambory, červenou řepu, zelí, mrkev, jablka či broskve a dodávat tyto komodity na trh je nejen velmi záslužné, ale i potěšitelné. Z takto vykonané práce máte pochopitelně radost a zvedá se tím i vaše sebevědomí a pocit sounáležitosti s druhými lidmi.

kamenná stodola

V rámci vyřízení dědictví se ale můžete setkat s jistými nepříjemnostmi. Nemáme zrovna na mysli administrativu, která je sama o sobě náročná, ale hlavně technické potíže. Kupříkladu zjistíte, že jedna ze stodol má tak chatrné základy, že vám ji přizvaný statik doporučí zbourat. Demolice stodoly cena je pak jedna z položek, co vás budou zajímat krátce po předání majetku a uzavření dědického řízení. V té době budete postaveni před zásadní rozhodnutí. Buď si poradíte sami, anebo tím pověříte odborníky. Měli byste však brát v potaz následující záležitosti:

zvířata ve stodole

Stodola není slepičí kurník – zbourání dřevěného kurníku pro slepice, který je již zčásti shnilý a prožraný dřevokaznou houbou, zvládnete během sobotního dopoledne, ale stodola, o výměře padesáti čtverečních metrů, vysoká i se střechou dobrých osm metrů, postavená z opukového kamene e a z poctivých dubových trámků, na to už je zapotřebí technika a také správný postup demoličních prací.

Úrazy a úmrtí – bourat holýma rukama či s jednoduchým ručním nářadím takové monstrum pro vás může znamenat velké nebezpečí pádu z výšky nebo zavalení sutinami. Jistě není náhoda, proč se lidé při bombardování uchylovali do krytů, protože kdo skončí pod ruinami domů, většinou to nepřežije, anebo s těžkými zraněními. A nešetrné bourání stodoly, to je svým způsobem také bombardování, kdy se vám objekt sesune k zemi v neočekávaném a špatně regulovaném rytmu. Profesionálové si naopak ví rady, jak při demolici objektu správně postupovat.