Skip to content

Oblíbený internet

7 měsíců ago

799 words


Já si myslím, že v poslední době by se lidé bez internetu už asi vůbec neobešli. V dnešní době je internet opravdu hodně důležitý. Nebo vy si myslíte pravý opak? Předpokládáte, že by třeba lidé vydrželi bez internetu opravdu dlouhou dobu? Kdyby bylo na mě, tak mě by absolutně vůbec nevadilo, kdyby třeba na měsíc vypnuli úplně všude na světě internet. Jenomže jak všichni víme, tak už celý svět by se úplně bez internetu neobešel. Protože mnoho systémů a dalších strojů a nástrojů funguje pouze jenom na principu toho, že funguje internet. Potom jsem si řekla, že by nebylo od věci, kdyby třeba lidé také si udělali někdy třeba digitální detox. Víte, co je to digitální detox?

Internet je velmi oblíbený.

Digitální detox je takový, že si jednoduÅ¡e odpoÄinete od Äehokoliv, co je elektrotechnické a nebo co ho má internet a podobnÄ›. Já sama jsem si vždycky Å™ekla, že než abych byla také závislá na internetu, anebo celkovÄ› poÄítaÄi, že vždycky radÄ›ji alespoň dva dny v týdnu si dám úplný detox, úplný odpoÄinek od vÅ¡ech strojů nástrojů, a to vÄetnÄ› mobilního telefonu. SamozÅ™ejmÄ›, že mobilní telefon takhle tedy mám, když potÅ™ebuji zavolat, ale vůbec nechodím na žádné hry a nebo na internet. A podobnÄ›. Já sama jsem kdysi studovala vysokou Å¡kolu. A k tomu jsem právÄ› také hodnÄ› využívala poÄítaÄ a samozÅ™ejmÄ› také internet, protože když byl koronavirus a byla výuka online, tak to vlastnÄ› ani jinak neÅ¡lo.

PoÄítaÄe jsou populární.

A právÄ› v té dobÄ›, kdy byla výuka online kvůli koronaviru, tak tÅ™eba mnoho lidí, a to hlavnÄ› malých dÄ›tí, se stalo závislými na poÄítaÄi a celkovÄ› na internetu. Proto, kdybych mÄ›la dítÄ›, které jeÅ¡tÄ› nemám, tak bych mu také vysvÄ›tlila, že bude maximálnÄ› dvě hodiny dennÄ› na poÄítaÄi nebo na internetu, aby nebylo na tom závislé. Ale samozÅ™ejmÄ› by také dítÄ› muselo dávat hlavnÄ› pÅ™ednost být pobytu venku s přáteli anebo nÄ›jakému sportu. Nikdy bych nechtÄ›la, aby dítÄ› dávalo pÅ™ednost poÄítaÄi nebo internetu pÅ™ed nÄ›Äím, co se dÄ›lá normálnÄ›, jako například dÄ›tské hry a nebo tÅ™eba bÄ›hání po venku.