Zpráva o postupu informování veřejnosti po vzniku radiační havárie

Výbor pro civilní nouzové plánování schválil svým usnesením č. 337 dne 6. června 2011 „Zprávu o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie“ . Z vyhodnocení průběhu cvičení ZÓNA 2008 vyplynulo, že zatímco poskytování informací veřejnosti před radiační havárií je dobře zajištěno, problematice informování veřejnosti bezprostředně po vzniku této mimořádné události není věnována náležitá pozornost. Informováním se pro účely tohoto materiálu rozumí podávání tzv. tiskových informac&iacut e; pro zástupce médií (novináře). Problematika informování veřejnosti bezprostředně po vzniku radiační havárie nebyla rovněž v průběhu cvičení jednotlivými stupni orgánů krizového řízení procvičována. 
Informaci ze 49. schůze VCNP najdete zde.