Změna zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Poslanecká sněmovna dne 9. 3. 2016 ve třetím čtení schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

Plné znění návrhu novely zákona naleznete zde http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=614&CT1=0

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/poslanecka-snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-_11550_1.html