Zajímavosti z odborného programu konference MEKA 2013

Ptáte se, na co se můžete těšit z odborného programu konference? V těchto dnech probíhají poslední úpravy, přesto Vám přinášíme malou ochutnávku toho, na se může už nyní těšit. Kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví České a Slovenské republiky, Generálního ředitelství HZS ČR, kteří se aktivně podíleli na tvorbě programu, to budou také informace z nemocnic, sdělení HZS ke konkrétním událostem či realizovaným cvičením, ale také několik přednášek z akademické půdy či neziskového sektoru. Na začátku léta si tak odzkoušíme, zda jsme se v uplynulém roce naučili spolupráci a zda se dorozumíme mezi sebou či jsme naopak nepostavili další parto Babylonské věže.

Těšíme se na Vás
vědecký výbor konference

Program MEKA 2013 zkrácená verze