Workshop „Dobrá praxe s OOPP“

Dne 16.10.2013 proběhl v Českých Budějovicích pracovní workshop „Dobrá praxe s OOPP“, jehož cílem bylo na uzavřeném jednání projednat aktuální vývoj vybavení ZZS a KHS osobními ochrannými pracovními prostředky pro řešení událostí s vysoce nebezpečnými nákazami a zjistit požadavky kladené na OOPP.

3 obleky pro terénVýstupní materiál bude dále rozpracován pod garancí SKPZ za účasti přizvaných odborníků  a předložen jako návrh k diskusi na ústřední úrovni. Všem účastníkům děkujeme za účast a jejich poznatky, které s námi sdíleli.

Dosavadní výstupy naznačují, že vybavení KHS a ZZS se bude mírně lišit, rovněž se projevila potřeba vytvořit metodiku nejen výběru vhodných OOPP, ale také jejich používání. Již nyní však můžeme konstatovat, že od jara letošního roku došlo k vykrystalizování představ o vybavení pracovníků OOPP. Pojetí některých organizací se posunulo výrazně dál, a to přesto, že ne všechny ZZS se rozhodly jít cestou vytváření speciálních týmů označovaných zpravidla Biohazard týmy ZZS.

Se závěrečnými výstupy Vás rádi na našich stránkách seznámíme.