Vyhlášky ke zpracování traumaplánů a ostatní vyhlášky týkající se poskytovatelů zdravotní péče

Vyhlášky vydané v roce 2012 k tvorbě traumaplánů pro zdravotnickou záchrannou službu, poskytovatele jednodenní a lůžkové zdravotní péče

Částka 36 (Sbírka zákonů) – 92. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Částka 39 (Sbírka zákonů) – 101. Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání  

(Další vyhlášky: 98. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, 99. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 100. Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi, 102. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče)

Částka 82 (Sbírka zákonů) – 240. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě