Volby SKPZ 2014

Dovolujeme si informovat naše členy, že dnem 25.10.2014 je spuštěno hlasování korespondenční cestou do stálých orgánů SKPZ: Výbor a Revizní komise společnosti. Hlasování bude ukončeno dne 25.11.2014, vyhlášení výsledků voleb bude zveřejněno již tradičně na Shromáždění členů SKPZ v Hradci Králové dne 27.11.2014.

Na Vaše emailové adresy, které jste uvedli do svých přihlášek, jsou zaslány informace o správném postupu. Pokud jste informace neobdrželi, zasílejte email s žádostí o informace na info@skpz.cz. Pokud budete mít potíže s hlasování obracejte se na členy Volební komise, kterými jsou Vratislav Příhoda a Pavel Štyndl.Logo SKPZ

Výbor: 5 členů, z nichž si pak zvolení členové volí předsedu
Revizní komise: 3 členové, kteří si pak volí předsedu

Mandát do obou orgánů: 4 roky