Volby do orgánů SKPZ ČLS JEP

Vážení členové,
Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP (dále jen „Společnost“) byla dne 1.9.2010 založena a nyní musíme naplnit její Stanovy a uskutečnit volby do jejích orgánů včetně první ustanovující schůze.

Návrh Stanov i jejího Jednacího a Volebního řádu najdete na našich internetových stránkách v sekci O společnosti. Podle těchto dokumentů a Stanov ČLS JEP musí mít každá odborná společnost Výbor Společnosti a Revizní komisi.

Členové těchto orgánů jsou voleni, proto bychom rádi vůběhu měsíce října připravili první volby tak, aby v měsíci listopadu bylo možné uskutečnit vlastní volby. Při první volbě bychom rádi zvolili cestu přímé volby, další opakované volby by již probíhaly korespondenčním způsobem.

Proto se na Vás obracíme s žádostí o pomoc při jejich přípravě, neboť Váš aktivní přístup je v tomto případě nezbytný.

V první fázi je nutné sestavit Volební komisi, která bude volby připravovat a především řídit. Členy Volební komise mohou být členové Společnosti v min. počtu tří osob, přičemž platí, že tito nemohou být voleni do žádné funkce. Žádáme všechny zájemce, kteří mají zájem pomoci sřípravou voleb, aby se přihlásili na email: novakovas@centrum.cz do 15. října 2010. Bližší informace je možné získat u Šárky Novákové na tel.: 775 163 814.

Dále je nutné sestavit kandidátní listinu těch členů Společnosti, kteří mají zájem být zvoleni do některého z výše uvedených orgánů společnosti. Každý kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit. Základem pro kandidátní listinu je stávající seznam členů, který zveřejníme na našich stránkách v sekci „O společnosti“ v první polovině měsíce října spolu s dalšími dokumenty.

Pokud své jméno na kandidátní listině nenajdete a máte zájem o kandidaturu do voleb, dovolujeme si Vás požádat o zaslání Vašeho celého jména, kontaktních údajů, uvedení Vašeho pracoviště včetně sdělení, že máte zájem o kandidaturu do voleb na email: info@skpz.cz do 5. listopadu 2010.

Aby jste mohli být zařazeni na finální kandidátní listinu, je nutné zaslat Váš souhlas sdo 10. listopadu 2010 prostřednictvím formuláře, který rovněž najdete na našich stránkách v sekci „O společnosti“, na email: info@skpz.cz.

Upozorňujeme členy Společnosti, že pokud nebudeme mít ve stanoveném termínu jejich souhlas s kandidaturou do voleb orgánů společnosti, nemůžeme je zařadit na kandidátní listinu.

Přímé volby do orgánů společnosti se uskuteční dne 25. listopadu 2010 v Hradci Králové při příležitosti konání konference „Medicína katastrof – zkušenosti, příprava a praxe“. Bližší informace o konání voleb a jejich průběhu budou zveřejněny v průběhu měsíce října na našich stránkách. Prosíme proto všechny členy, aby pečlivě sledovali informace, zde zveřejňované. Pozvánka na volby Vám bude zaslána i prostřednictvím emailu.

Těšíme se na Vaše návrhy

Přípravný výbor Společnosti