Vláda schválila systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem

Vláda v souvislosti se současnou bezpečnostní situací v Evropě přistoupila k vytvoření systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem, který se osvědčil v dalších zemích, a v pondělí 25. ledna 2016 schválila materiál Ministerstva vnitra definující čtyři stupně ohrožení to včetně systému jejich vyhlašování.

Obecná charakteristika čtyř stupňů ohrožení:

  • Stupeň 0 – ideální stav, nemá grafické znázornění a není samostatně vyhlašován,1stupen vystraha pro terorismus
  • Stupeň 1 – je třeba zvýšené bdělosti,
  • Stupeň 2 – blíže neurčené riziko směrující vůči ČR,
  • Stupeň 3 – vysoká míra jistoty, že se něco stane.

Jako zvýšené stupně ohrožení terorismem se označují první, druhý a třetí stupeň, které jsou pro účely jasného informování veřejnosti rozlišeny za pomoci vizualizace v podobě černě lemovaných trojúhelníků. V případě prvního stupně je vyplněn žlutou barvou, v případě druhého stupně oranžovou a třetího červenou barvou.2stupen vystraha pro terorismus

Ministerstvo vnitra spolu s Bezpečnostní informační službou vypracuje materiál, který bude obsahovat základní opatření pro vyhlášení jednotlivých stupňů ohrožení terorismem. Materiál by měla vláda projednat do 30. června tohoto roku.

Převzato z: http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-system-vyhlasovani-stupnu-ohrozeni-terorismem.aspx

3stupen vystraha pro terorismusDalší informace najdete také na: http://www.ceska-justice.cz/2016/01/cerveny-trojuhelnik-pro-teroristickou-hrozbu-vlada-schvalila-presnejsi-oznacovani-hrozby/

Základní („nulový“) stav je stavem, ve kterém není známa žádná konkrétní, ani obecná hrozba teroristického či obdobného útoku na území ČR. Vzhledem k obecné situaci ve světě a příslušnosti České republiky k euroatlantickým strukturám je tento stav nicméně nutné vnímat jako stav zcela „ideální“, a tedy v dohledné době obtížně dosažitelný, neboť nulové riziko ohrožení terorismem v současné době nikde neexistuje.

Při tomto stavu nejsou vydávána žádná zvláštní doporučení nebo varování ve vztahu k veřejnosti, ani nejsou přijímána žádná opatření bezpečnostních složek.

Systém_vyhlašování_stupňů_ohrožení_terorismem (ke stažení)