Urgentní příjmy

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ve Věstníku MZ č. 4 popis funkce a nezbytné vybavení urgentních příjmů. Jedná se o činnost specializovaného pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života.

Zřízení urgentního příjmu nebo příjmového místa pro převzetí pacientů z přednemocniční péče se vztahuje na všechny poskytovatele akutní lůžkové péče. Plynulé předávání pacientů z přednemocniční neodkladné péče do neodkladné a akutní lůžkové péče je rozhodující pro úspěšné fungování celého zdravotního systému. logo-mzcr

Ke stažení zde: ZDRAVOTNICTVI_04-15 urgentní příjem