Solidarita členských zemí – společné nákupy ve zdravotnictví nejen v době pandemie

V pátek 20. června 2014 se v Lucemburku v rámci jednání Rady ministrů zdravotnictví členských zemí Evropské unie uskutečnil slavnostní podpis Dohody o společném zadávacím řízení na lékařská protiopatření, tedy zdravotnické prostředky a léčivé přípravky. Za Českou republiku tuto smlouvu v zastoupení ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka podepíše jeho náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Prvotním impulsem přitom bylo vyhodnocení chřipkové pandemie z let 2009/2010, kdy za slabá místa boje s pandemií v EU byla označena efektivnost a hospodárnost zacházení s pandemickou vakcínou. Vyhodnocení také poukázalo na nutnost větší solidarity mezi členskými státy EU. Původní záměr společného nákupu pandemických vakcín byl také proto později rozšířen  na společné pořizování veškerých lékařských protiopatření.

Převzato z webu MZ ČR (20.6.2014), kde najdete více informací: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-nemecekpodpis-dohody-o-spolecnem-nakupu-pandemickych-vakcin-prinese-ne_9238_1.html  

nebo: http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement/ev_20140620_en.htm