Smuteční oznámení – Jaroslav Hora a Eva Kvasnicová

Dovolujeme si všem členům SKPZ oznámit smutnou zprávu, že dne 25. června 2011 zemřel náhle Ing. Jaroslav Hora, jeden ze základajících členů naší Společnosti a krizový manažer FN Na Bulovce. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek dne 1. července 2011 ve Strašnicích ve 12 h.

Vzpomínková fotogalerie:

Současně nás dne 17. srpna 2011 náhle opustila Eva Kvasnicová, členka naší Společnosti, hlavní sestra Vojenské nemocnice Brno a členka prezidia ČAS. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek dne 26. srpna 2011 v Brně ve 11:30 h.  Oběma děkujeme za jejich pomoc a podporu.