Seznam impaktovaných a recenzovaných časopisů v ČR

Přehled recenzovaných časopisů v České republice je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz). V současné době obsahuje seznam přes 550 titulů.
Seznam_recenzovanych casopisu_rok_2015 (pdf)

V databázi Journal Citation Report  (JCR), která je rozdělena na část pro přírodní a technické obory (JCR Science Edition) a pro společenskovědní obory (JCR Social Science Edition). V JCR Science Edition za rok 2012 je uvedeno 34 titulů vydávaných v České republice. V JCR Social Science Edition je to pak 10 titulů.

Zdroj: http://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/recenzovane-casopisylogo NK ČR