Schválení Národního akčního plánu pro chytré sítě (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zprTab 1 Akční opatření NAP chytré sítěacovalo Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který vychází z priorit Aktualizace státní energetické koncepce ČR (ASEK). Důvodem je nutnost zajistit, aby česká elektrizační soustava byla připravena na nové trendy a umožnila občanům a podnikům spolehlivě a bezpečně využívat možností, které jim technologický pokrok v energetice stále ve větší míře nabízí.

Národní akční plán pro chytré sítě, jež Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo v letech 2013 a 2014, byl schválen vládou ČR letos v únoru. Současná podoba plánu se vztahuje na období následujících 5 let, tedy do roku 2020, avšak představuje dlouhodobý výhled až do roku 2040. Vznikl z potřeby aktualizace stávajícího systému řízení přenosové soustavy a distribučních sítí ČR s ohledem na nárůst podíluTab 2 Podpůrná opatření NAP chytré sítě intermitentních zdrojů, jakými jsou solární či větrné elektrárny.

NAP SG předpokládá postupné zavedení chytrých sítí a dalších opatření v několika etapách, národní akční plán totiž pracuje s horizontem až do roku 2040. Investice do chytrých sítí jsou investicemi do infrastruktury a promítnou se do regulované složky ceny za elektřinu. Proto je potřeba přizpůsobit způsob a rychlost zavedení chytrých sítí přínosům pro spotřebitele. Na pokrytí spojených vícenákladů budou v maximální možné míře využity peníze z evropských fondů a rovněž budou financovány prostřednictvím tarifů (platbami koncových zákazníků, odebírajících elektrickou energii).

Ke stažení: NAP chytré sítě