Interní předpisy

Interní předpisy schvaluje Výbor SKPZ a Shromáždění členů na svých schůzích.

– Jednací řád SKPZ

– Volební řád SKPZ

– Udělování odborné záštity vzdělávacím akcím SKPZ (sekce „Ke stažení“)