Připomínky k návrhu vyhlášky o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče (2011)

Stanovisko SKPZ ke stažení: Doporučení SKPZ k návrhu vyhlášky na personální vybavení ZZ