Připomínkové řízení k návrhu zákona č. 372/2011 Sb.

Připomínky SKPZ uplatněné v rámci připomínkového řízení u MZ ČR k návrhu novely zákona o zdravotních službách:

[download id=“56″]