Připomínkování návrhu vyhlášky o vybavení dopravních prostředků záchranných služeb

K návrhu vyhlášky o požadavcích na  vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky uplatnila SKPZ následující připomínku: Připomínka SKPZ – návrh vyhlášky Vybavení dopravních zdravotnických prostředků