Připomínkování návrhu vyhlášky k traumaplánům poskytovatele jednodenní a lůžkové zdravotní péče

Traumatologické plánování vyjadřuje proces přípravy zdravotnictví jako celku a jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb zvládat všechny situace spojené s výskytem hromadného postižení osob a s potřebou zvládnout jejich ošetření a příjem do cílových zdravotnických zařízení (adresně podle typu, povahy a rozsahu postižení).

Tato připravenost zdravotnictví je výchozí nejen pro standardní situace ve společnosti, ale i pro situace nestandardní řešené režimem havarijního plánování, ale i režimem krizového a obranného plánování, popř. speciálním režimem, např. pandemickým plánováním. Každý režim řešení má svou dokumentační výbavu – plány – které v konečném obraze tvoří ucelenou soustavu účelově kalibrovaných opatření.

Odborná společnost krizové připravenosti zdravotnictví je připravena být nápomocná při přípravě všech podkladů dotýkajících se krizové připravenosti zdravotnictví.

Celé znění stanoviska SKPZ ke stažení: Stanovisko SKPZ k návrhu vyhlášky Traumaplán ZZ.