Praktické informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Praktické informace o táborech a koupacích vodách najdete nově zpracované formou geografických informačních systémů (GIS) na stránkách MZ ČR. K těmto „letním“ tématům je nově přidán monitoring informací o nemocnosti na ARI (akutní respirační onemocnění) a ILI (chřipce podobná onemocnění). Lehce tak zjistíte, kde pracovníci hygienických stanic nedoporučují koupání, informace o táborech ve Vašem okolí nebo o nemocnosti v daném kalendářním týdnu během chřipkové sezóny.

http://geoportal.ksrzis.cz/tabory/
http://geoportal.ksrzis.cz/koupacivody/
http://geoportal.ksrzis.cz/ari/logo-ari_banner MZ ČR

logo-tabory_banner MZ ČR

logo-vody_banner MZ ČR