Podepsání dohody o partnerství s Asociací Záchranný kruh

V únoru letošního roku podepsal předseda Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví další dohodu o spolupráci, tentokrát s prezidentnou Asociace Záchranný kruh Ing. Veronikou Krajsovou. Dohoda o partnerství, jak je tento dokument nazván, byla uzavřena za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aklivit vedoucích ke zvýšení úrovně informovanosti, vzdělanosti a připlavenosti obyvatelstva a ostatních subjektů České republiky v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací. Dohoda ke stažení zde:Dohoda-o-partnerstvi-SKPZaAsociaceZK.pdf