Pandemický plán ČR

Vláda na svém zasedání dne 14.9.2011 schválila nový Pandemický plán ČR usnesením č. 682 (682-uv110914.0682.pdf). Společně s Pandemickým plánem schválila nový Statut Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (Ústřední epidemiologické komise), který je obsažen v příloze tohoto usnesení. 

Ústřední epidemiologická komise koordinuje zpracování a aktualizaci Pandemického plánu ČR a dále kontroluje a koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví akceschopnost resortů včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb (tedy nikoliv KI jak uvádìl Statut ÚEK z roku 2006) v případì výskytu závažných infekčních onemocnění včetnì výskytu chřipky zpùsobené novou variantou chřipkového viru.