Ověřovací dotazník MZ ČR pro odezvu nemocnic na mimořádné události

Dovolujeme si upozornit na dokument vytvořený ve spolupráci MZ ČR, WHO ČR a NCO NZO v Brně jako pomocný nástroj pro řešení rizik určený řídícím pracovníkům nemocnic a krizovým managerům („Hospital emergency response checklist AN all-hazards tool for hospital administrators and emergency managers“, který vznikl iniciativou Regionální kanceláře WHO pro Evropu). Snahou je stimulovat nemocnice k přípravám na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dle průvodního vyjádření MZ ČR v úvodu vlastního dokumentu jsou doporučení určena spíše pro střední a velkou nemocnici s mnoha specializovanými odděleními.

[download id=“11″]