Zakladatelé

Zakládajícími členy Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví se stali:

S. William A. Gunn, MD, MS, FRCSC, FRCSI (Hon), DScEd (Hon), Dr.h.c.

 Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., FRCA.

  • konsultant katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

  • Katedra válečné chirurgie FVZ UO Hradec Králové
  • Předseda OS Voj. lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP

 

 Děkujeme za jejich projevenou podporu a pomoc, kterou přispěli ke vzniku této odborné společnosti.