Orgány společnosti

Výbor společnosti

Výbor společnosti byl zvolen 26.11.2014 členy Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP na čtyřleté volební období (2015 až 2018). 

Aktuálně jsou připravovány nové volby pro období 2019-2022.

     
Předsedkyně: Mgr. Šárka Nováková
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Telefon: +420 775 163 814
E-mail: novakovas@centrum.cz
 
1. Místopředseda: MUDr. Jiří Mašek
ZZS Královehradeckého kraje
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
Telefon: +420 725 080 705
E-mail: masekji@zzskhk.cz
 
2. Místopředseda/Vědecký sekretář: MUDr. Pavel Hrdlička
ZZS Plzeňského kraje
Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 602 450 526
E-mail:  pavel.hrdlicka@zzspk.cz 
 
Člen/Pokladník: MUDr. Eva Tauchmanová
ZZS Libereckého kraje
Husova 976/37, Liberec
Telefon: +420 604 243 413
Email: tauchmanova@zzslk.cz
 
Člen: MUDr. Zbyněk Valenta
Vojenské zařízení 6848 Těchonín
561 66 Těchonín
Telefon: +420 973 273 617
E-mail: zbynek.valenta@gmail.com
 

Revizní komise

Revizní komise byla zvolena členy Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP dne 26. 11. 2014 pro následující volební období (2015 až 2018). Mudr. Jiří Wachsmuth ze Společnosti odešel a skončil také svou funkci v Revizní komisi. Doplnění komise proběhne v řádných volbách na začátku roku 2019.

Předseda: Ing. Tomáš Halačka
Krajský úřad Jihlavského kraje
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Telefon: +420 774 827 316
E-mail: xxx@seznam.cz
 
     
Člen: Ing. Václav Fišer
ZZS Jihomoravského kraje
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Telefon: +420 739 436 564
E-mail: fiservaclav@seznam.cz
 

 

Orgány SKPZ v letech 2010-2014

Organy_SKPZ_2015-2018