Orgány společnosti

Výbor společnosti

Výbor společnosti byl zvolen 26.11.2014 členy Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP na čtyřleté volební období (2015 až 2018). V listopadu 2015 byla provedena dílčí změna odstoupením předsedy MUDr. Josefa Štorka a jeho jmenováním čestným předsedou.

Čestný předseda: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
IPVZ Praha
Ruská 85, 100 05 Praha 10
Telefon: +420 607 733 852
E-mail: storekj@seznam.cz
 
Předsedkyně: Mgr. Šárka Nováková
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Telefon: +420 775 163 814
E-mail: novakovas@centrum.cz
1. Místopředseda: MUDr. Jiří Mašek
ZZS Královehradeckého kraje
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
Telefon: +420 725 080 705
E-mail: masekji@zzskhk.cz
2. Místopředseda/Vědecký sekretář: MUDr. Pavel Hrdlička
ZZS Plzeňského kraje
Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 602 450 526
E-mail:  pavel.hrdlicka@zzspk.cz 
Člen/Pokladník: MUDr. Eva Tauchmanová
ZZS Libereckého kraje
Husova 976/37, Liberec
Telefon: +420 604 243 413
Email: tauchmanova@zzslk.cz
Člen: MUDr. Zbyněk Valenta
Vojenské zařízení 6848 Těchonín
561 66 Těchonín
Telefon: +420 973 273 617
E-mail: zbynek.valenta@gmail.com

Revizní komise

Revizní komise byla zvolena členy Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP dne 26. 11. 2014 pro následující volební období (2015 až 2018).

Předseda: Ing. Tomáš Halačka
Krajský úřad Jihlavského kraje
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Telefon: +420 774 827 316
E-mail: xxx@seznam.cz
Místopředseda: MUDr. Jiří Wachsmuth
ZZS Libereckého kraje
Husova 976/37, 460 01 Liberec
Telefon: +420 603 275 100
E-mail: jiri.wachsmuth@seznam.cz
Člen: Ing. Václav Fišer
ZZS Jihomoravského kraje
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Telefon: +420 739 436 564
E-mail: fiservaclav@seznam.cz

 

Orgány SKPZ v letech 2010-2014