Nové STČ IZS

Generální ředitelství HZS ČR zveřejnilo na svých stránkách nové typové činnosti IZS – „metro“ pod číslem 13 a „aktivního střeHZS ČR znaklce“ pod číslem 14. Dokumenty si mohou zájemci stáhnout na webu:
http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx