Národní strategie eHealth – schválení

Národní strategie elektronického zdravotnictví, k níž se připomínkami vyjádřila i naše odborná společnost, byla dne 28. 11. 2016 přijata vládou ČR. Do konce března 2017 by mělo dojít k zpracování akčního plánu schválené strategie.

Schválenou Národní strategii elektronického zdravotnictví včetně usnesení o schválení dokumentu vládou ČR a přehled uplatněných připomínek SKPZ naleznete níže.

Narodni strategie elektronickeho zdravotnictvi v1.0

usnesení vlády 28-11-2016 Národní strategie e-Health

Národní strategie elektronického zdravotnictví připomínky OS 1340