MZ ČR: Statistická data o zdravotnickém personálu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo komplexní data o zdravotnickém personálu, kromě počtu lékařů a dalšího zdravotnického personálu jsou k dispozici také data o vývoji mezd. Data zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který již dva roky provádí statistické zjišťování elektronickou formou.

„Ze statistik mimo jiné vyplývá, že počty úvazků a tedy i pracovníků v českém zdravotnictví se zvyšují. Celkem u nás pracují zaměstnanci na 212 720 přepočtených úvazků, což je zhruba o 3 000 více než v roce 2014. Lékařských úvazků v nemocnicích je přibližně o 400 více než v loňském roce, v ambulancích pak přibližně o 200. U sesterských úvazků nadále trvá zásadní úbytek v lůžkových zařízeních v řádu stovek. Naproti tomu ale významně roste počet sesterských úvazků v ambulantní péči, a to o více jak 650 meziročně.  Mezi kraji však existují značné rozdíly. MZ nyní tato data detailně studuje a připraví podrobné zprávy pro jednotlivé krajské úřady.“

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-poprve-predstavilo-komplexni-data-o-zdravotnickem-per_12201_1.html (prezentace účastníků tiskové konference MZ ČR)

2016-06-23_Mzdy_a_platy_-_Bartůňková
logo-mzcr