Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepsal memorandum o spolupráci s ČLS JEP a představil své priority i novou náměstkyni

Nastupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpánem Svačinou podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci mezi MZ ČR a ČLS JEP. Dále pak ministr Vojtěch uvedl svou novou náměstkyni Alenu Šteflovou a představil své aktuální i dlouhodobé priority při řízení resortu zdravotnictví.

Předmětem spolupráce, ke které se podepsaným memorandem zavázalo MZ ČR a ČLS JEP, je především přímé zapojení odborné lékařské veřejnosti do přípravy legislativních návrhů a do exekutivních procesů, které ovlivňují postavení zdravotnických pracovníků a poskytování zdravotních služeb.

Na pozici náměstkyně ministr Adam Vojtěch představil bývalou ředitelku kanceláře WHO v ČR Alenu Šteflovou, která patří mezi přední odborníky na oblast prevence, podpory zdraví a veřejného zdravotnictví v ČR. Od roku 2014 se podílela se na formulaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, včetně souvisejících akčních plánů. 

 

Zdroj: MZ ČR, celé znění najdete na http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-adam-vojtech-podepsal-memorandum-o-spolupraci-s-cls-jep-a-_14612_1.html